ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm của ứng dụng MAMA, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng, MAMA có thể thu thập và lưu trữ các thông tin cung cấp cho MAMA khi đăng ký

Tuyên bố từ chối

MAMA có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, MAMA không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

MAMA không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên ứng dụng. Định kỳ MAMA sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, MAMA sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng MAMA sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại MAMA có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.